Murs de rocalla de contenció

Murs de rocalla de contenció, mètodes de retenció de terres per salvar desnivells o per a la contenció de talussos, la seva construcció és amb pedra natural.


Tornar

Els nostres Serveis