Enderrocs i demolicions a Barcelona

Enderrocs i demolicions a Barcelona, demolicions mecàniques d'edificis, enderrocs d'habitatges o indústries, qualsevol d'aquests serveis que requereixi de mà d'obra especialitzada i maquinària específica depenent de cada treball a realitzar.


En Excavacions Cesar Castaño, tenim especial cura amb els residus dels enderrocs, la seva correcta separació i el seu posterior reciclatge.


Els treballs d'enderroc, s'efectuen amb la finalitat d'acabar amb qualsevol estructura ja construïda, les demolicions, s'encarreguen de demolir les restes de l'enderroc, els quals en molts casos requereixen d'actuacions independents, en funció de cada material o resta.


Contacteu amb Excavacions Cesar Castaño per a qualsevol sol·licitud d'assessorament per al seu projecte.


Tornar

Els nostres Serveis