Moviment de terres a Barcelona

Moviment de terres a Barcelona, amb personal qualificat i maquinària preparada per a cada tipus de terreny i actuació.


Anivellació de terrenys, rases, arranjament i creació de camins i carreteres, moviment de terra per a futures construccions, canalitzacions i en definitiva qualsevol treball relacionat amb el moviment de terra en terrenys i diverses zones d'actuació.


Tornar

Els nostres Serveis